Velkommen til Gamle Stadion 1. Her vil du holde deg oppdatert med dokumenter, nyheter og annen informasjon. 

Informasjon fra styret juni 2023

 • 2023.06.05

Informasjon i fra styret sameiet gamle stadion 1

 

Garasje:
Endelig har styret bestilt rengjøring av garasjen, for at dette skal bli bra er vi avhengig av at den enkelte rydder plassen sin for møbler, sykler mv.

Sykler plassert i stativet skal merkes med navn (det vil legges merkelapper ved branntavle).

-Sykler som ikke er merket innen 14. juni vil bli fjernet 

- Vask av garasje blir tirsdag 27. juni, det vil da ikke være mulig å parkere i garasjen da dette skal tørke og vi ønsker å påføre impregnering og oppmerking av parkeringsplasser når gulvet har tørket

Dugnad: 

I forbindelse med vask av garasje er det et ønske om å samles til dugnad for å tørke støv på rør og armaturer i taket, rense sluk i nedkjørsel, vask av søppelbod med mer. Dugnad blir torsdag 15. juni

Det er også behov for hjelp til å påføre impregneringen i garasjekjeller, pakeringsplasser vil også bli merket opp på nytt. 

Det blir kjøpt inn nye matter til innganger

Filter og service på balansert ventilasjon: 

Vedlikehold av balansert ventilasjon er i utgangspunktet den enkelte seksjonseiers ansvar. Sameiet er imidlertid tjent med at vi gjennomfører felles bestilling av dette, da det vil være rimeligere for alle.

Airon har tilbudt seg å komme til hver enkelt for å bytte filter, samt kontrollere det enkelte anlegg. Forutsetningen er at filterbytte faktureres sameiet samlet (styret vil da fakturer de som ønsker dette i etterkant). Filterbytte kr. 900,- pr. seksjon, service og rens kr. 2700,- pr. seksjon 

 

Oppdager servicetekniker avvik som bør utbedres vil hver enkelt montere tilbud på dette fra Airon som vil kunne utbedre

 

Det sendes ut tekstmelding til samtlige for bestilling av filterservice i løpet av morgendagen. De som ikke bruker smarttelefon eller av andre grunner ikke får til dette tar direkte kontakt med styreleder for bestilling, frist for dette er fredag 9. juni

 

Serviceavtaler: 

Årlig kontroll av brannalarmanlegg vil bli gjennomført nå før sommeren, det vil bli sendt ut sms i forkant av dette. 

 

Viktige datoer fremover: 

9. juni frist for å svare på bestilling av filterservice

14. juni frist for å merke sykler

15. juni kl. 16.00 dugnad
27. juni vask av garasjer (ingen parkeing i garasjen, plassen din må være ryddet).

28-29. juni ingen parkering i garasjen da denne skal tørke og males 

med vennlig hilsen

Styret gamle stadion 1


Innkalling til årsmøte 2023

 • 2023.02.23

Innkallingen til årsmøtet blir sendt ut til alle pr. post, men er du utolmodig kan den leses digitalt allerede nå

Innkalling 2023


Invitasjon til julegrantenning

 • 2022.11.10

Gamle stadion tingsrettslige sameie og Fredrikstad janitsjarkorps inviterer til julegrantenning søndag 27. november klokken 18.00

Vedlagt finner dere Invitasjonen 

med vennlig hilsen 

Styret sameiet gamle stadion 1


Informasjon i fra styret

 • 2022.09.16

Til seksjonseiere i sameiet Gamle stadion 1, 16. september 2022

 

 

 • Ekstraordinære fjernvarme- og strømkostnader 

 

Fjernvarmen levert til sameiet følger prisen på elektrisitet, det skal godt gjøres om man ikke har fått med seg de ekstraordinære strømprisene dette året. Det har i løpet av året kommet ulike støtteordninger for husholdninger som også har kommet sameiet til gode. Til tross for dette og et lavere forbruk enn tidligere år har ikke sameiet budsjettert nok til å dekke disse kostnadene. 

 

For perioden januar-august 2023 har de faktiske kostnadene til fjernvarme vært 244.000,- (budsjett for tilsvarende periode er 183.000,-). 

 

Samme periode har forbrukt strøm blitt redusert med 15-20% reduksjonen er som følge av bytte av lys-armaturer til led. De faktiske strømkostnader til fellesarealene har i fra januar-august 2023 har vært 34.000,- (budsjett 33.000,-).

Det er også montert led-pærer i alle ganger, men vi ser nå på muligheten for justering/ styring av varmekabler ned til garasjen. 

 

For at sameiets egenkapital ikke skal reduseres ytterligger har styre derfor blitt rådet av forretningsfører Fram forvaltning til å kreve inn ekstra innbetaling av seksjonseierne

 

Seksjonseiere varsles derfor om ekstraordinær kapitalinnhenting 4. kvartal
Innbetalingen er delt opp i tre terminer slik at husstanden ikke får en så stor ekstrakostnad samlet, innbetalingen fordeles etter brøk:

Seksjon:

Okt.

 

Nov.

 

Des.

 

Totalt

 

Seksjon 01 leil. A101

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 02 leil. A102

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 03 leil. A103

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 04 leil. A104

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 05 leil. A204

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 06 leil. A203

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 07 leil. A202

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 08 leil. A201

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 09 leil. A301

kr

2017

kr

2 017

kr

2017

kr

6051

Seksjon 10 leil. A302

kr

1476

kr

1476

kr

1476

kr

4429

Seksjon 11 leil. A303

kr

1476

kr

1476

kr

1476

kr

4429

Seksjon 12 leil. A304

kr

2017

kr

2017

kr

2017

kr

6051

Seksjon 13 leil. B101

kr

1847

kr

1847

kr

1847

kr

5541

Seksjon 14 leil. B102

kr

1447

kr

1447

kr

1447

kr

4340

Seksjon 15 leil. B103

kr

1447

kr

1447

kr

1447

kr

4340

Seksjon 16 leil. B104

kr

1847

kr

1847

kr

1847

kr

5541

Seksjon 17 leil. B204

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 18 leil. B203

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 19 leil. B202

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 20 leil. B201

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 21 leil. B301

kr

2017

kr

2 017

kr

2017

kr

6051

Seksjon 22 leil. B302

kr

1476

kr

1476

kr

1476

kr

4429

Seksjon 23 leil. B303

kr

1476

kr

1476

kr

1476

kr

4429

Seksjon 24 leil. B304

kr

2017

kr

2 017

kr

2017

kr

6051 

 • Styring av gulvvarme i leiligheten

 

Styret henstiller samtlige til å være solidariske når det kommer til temperatur i den enkelte leilighet, har du feil på aktuatorer (styringen av varmen i leiligheten) bes det om at dette utbedres. 
 

 • Budsjett 2023

 

Etter styrets oppfatning er det ikke noe som tilsier at strøm- og fjernvarmekostnader vil komme tilbake til 2021-nivå med det første. Dette kombinert med uvanlig høy prisvekst vil medføre at felleskostnadene vil måtte justeres i fra januar 2023, styret vil komme tilbake til dette når disse tallene er klare.


 

 • Ladestasjon for elbil:

 

Leverandøren av elbilladerne ENSTO har den senere tid hatt utfordringer med å levere ladere, tilsvarende har flere andre produsenter. Ensto har nå signalisert at de ikke vil produsere nye ladestasjoner før de kommer med ny modell i 2023. Når i 2023 er høyst usikkert. Har du behov for ladestasjon på din plass, bes det om at du tar kontakt med styret i god tid.

 

 

 • Feiing av garasjen: 

 

Det er flere beboere som har gjort en kjempejobb med å feie garasjeplassene, styret har forespurt flere tilbydere, foreløpig har responsen vært dårlig. JCB som steller fellesarealer i gamle stadion tingsrettslige sameie har tidligere sagt seg villig, vi avventer tilbakemelding på tidspunkt.


Informasjon mai 2022

 • 2022.05.22

Årlig kontroll av brannalarmanlegg: 

Bravida kommer allerede mandag morgen for å gjennomføre årlig kontroll av brannvarslingsanlegg. De vil i utgangspunktet kontrollere fellesarealer og skal sjekke 10% av alle sensorer fysisk, det kan være at det blir utført klokketest

Dører/ døråpnere: 

Det er bestilt utbedring av albuebrytere på alle felles dører, det vil også bli montert lås på fellesbod. Nøkkel du har i dag vil passe til denne. Vi håper dette blir utført denne eller neste uke. 

 

Belysning i fellesbod:
Bytte av resterende armaturer er bestilt av Enviro elektro (samme firma som monterte øvrige lamper og elbilladere), men for at de skal kunne levere til samme pris som sist har de vært avhengig av å kunne fylle en arbeidsdag her i distriktet. Det ligger an til at dette vil bli utført i løpet av kort tid, de vil også bytte armatur i søppelskur.

Det er fortsatt lang leveringstid på elbilladere, slik at det henstilles til at dette bestilles i god tid før man går til innkjøp av ny bil. Denne bestilles på lade@enviroelektro.no 

 

Kollektiv tv- og internettavtale: 

Som dere er kjent med har Altibox og TV2 vært i konflikt siden tidlig i april og vi har derfor ikke tilgang til disse kanalene. Styret vil derfor se på alternative løsninger i tiden som kommer


Referat i fra årsmøte 2022

 • 2022.03.30

Referat fra årsmøte sameiet gamle stadion 1 

Tid og sted: mandag 14.mars 2022 

Kantina til Fram forvaltning 

 

DAGSORDEN

 1. Konstituering

Styrets leder Stian Gretland ble valgt til møteleder, Kjersti B. Hauge ble valgt til referent 

Kirsti Karlsen ble valgt til å signere protokoll, det var femten stemmeberettigede, tre fullmakter, totalt 18 stemmer. Dagsorden ble godkjent.

 1. Årsmelding fra styret
  Årsmeldingen ble referert og tatt til orientering.

 2. Årsregnskap 2021 og revisors beretning 

Årsregnskapet ble godkjent,
Revisors beretning ble referert.
Anvendelse av årsresultat jfr. styrets forslag i årsberetningen er at årets negative resultat pr. 31.12.2022 kr -86.865,- dekkes av annen egenkapital, godkjent.  

 1. Godtgjørelse til styret 

Honorar til styrets leder kr. 45.000,- godkjent. 

 1. Styrets forslag til nytt punkt 8 i sameiets vedtekter

  Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne
  En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.


I garasjen finnes det en tilrettelagt parkeringsplass for beboere som på grunn av nedsatt funksjonsevne har et dokumentert behov for tilrettelagt plass.

Beboerne som på grunn av sin funksjonsnedsettelse har behov for tilrettelagt plass, har krav på å få tilgang til denne. Dette mot et midlertidig bytte av egen parkeringsplass, byttet gjelder så lenge beboeren har et dokumentert behov. Styret kan gi nærmere regler om tildelingskriteriene. Plassen byttes tilbake når behovet ikke lengre er til stede, merkostnader til flytting av ladestasjon, stikkontakter mv. holdes av den som gjør krav på denne plassen

Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtekten. Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.

 1. Valg 
  Valg  av styremedlem: Ronny Solheim ble valgt for to år
  Valg av to personer til valgkomite: Arne Willy Gustavsen og Sylvi Olsen ble valgt for et år

 2. Innkommen sak i fra Kirsti Karlsen
  Kirsti Karlsens forslag ble presentert av Kirsti selv. Hun foreslo at felles vannmåler ble fjernet, slik at vann- og kloakkavgift faktureres den enkelte seksjonseier direkte i fra kommunen. Bakgrunnen for dette var at hun og fem andre seksjoner hadde montert vannmåler

  Det var en god diskusjon med flere innspill. Styret hadde utarbeidet et eget saksfremlegg. Dessverre var det en regnefeil i dette, dette ble  rettet opp i før saken ble presentert. Tabellen nedenfor er oppdatert

  Slik det er i dag fordeles vannforbruket etter eierbrøk og er slik:

Leil. str.

årsforbruk vann

antall leil

Kost pr. seksj

66

53,0

2

2400,-

4279,0

68

68

4

2895,-

3423,2

85

105,9

6

4088,-

4279,0

88

109,7

6

4408,-

4430,0

92

114,7

2

4609,-

4631,3

103

128,4

4

5173,-

5185,1

 

Styret har også undersøkt hva det vil koste å montere vannmålere i resterende seksjoner. Dette vil koste den enkelte ca. 6000,-

Styrets forslag til vedtak: Man fortsetter med dagens ordning hvor sameiet har vannmåler og kostnaden fordeles etter eierbrøk. Dette dekkes over sameiets felleskostnader

Styrets forslag ble vedtatt 12 mot 6 stemmer

 


Infoskriv februar 2022

 • 2022.02.07

Elbillading og lys i garasje

Ladeanlegget i garasjen er nå ferdigstilt, de som har bestilt ladere har fått disse og må aktiveres før bruk. All informasjon ligger i egen fane på toppen av siden https://sgs1.styret.com/elbillader 

Har du spørsmål til lading kan Movel kontaktes https://movel.no/ 

Det er satt opp trådløst internett i parkeringskjeller som kan benyttes av beboere.
Nettet heter: SnorlausGjest passord fås ved å sende sms til 41676740 merk med Wifi gamle stadion 1

 
Nye lysarmaturer er også montert i felles bod. 

Oppdatering på fyrings- og strømkostnader. 

Foreløpig har vi bare mottatt faktura i fra Fredrikstad fjernvarme for januar og denne er 6.000,- mer enn januar 2021. Foreløpig ser det ut til at strømregningen blir ca. 4000,- mer enn januar 2021.

 

 

 


Fjerning av kjøretøy

 • 2022.01.15

En liten pressisering vedr. rydding av garasjen i forbindelse med arbeid 

-Sykler kan stå 

-Mc kan settes på plass til venstre for Ronnys verksted 


Informasjonsskriv 13  januar 2022

 • 2022.01.13

 

 1. Status elbillading og vedlikehold garasje Høstens

  Lader til elbil
  Infrastrukturprosjekt har dessverre tatt noe lengre tid enn forutsatt, som tidligere nevnt skyldes dette i hovedsak råvaremangel og forsinkelser grunnet pandemien. Det er totalt ni plasser som har bestilt lader og arbeidet starter opp mandag 17. januar

  Samtlige kjøretøy må fjernes i fra garasjen mandag - onsdag i fra 07.30 - 17.00, kjøretøy som ikke er fjernet vil kunne bli fjenet for eiers regning.

  Det er fortsatt mulighet for å bestille lader uten tillegg (17.500,-), men dette må da meldes styreleder innen søndag 16. januar

  De som har bestilt lader vil få faktura for lader i fra sameiet / Fram forvaltning med forfall i slutten av januar.

  Belysning
  Belysningen i garasjen ble byttet i romjulen, det gjenstår  armaturer i boder og et par i garasjen. Dette vil bli byttet samtidig som montering av infrastrukturen

 2. Strøm- og fyringskostnader
  Rekordhøye strømkostnader har vært det store samtaleemnet denne vinteren. Dette har medført betydelige økte kostnader for sameiet. Oppvarming og tappevann leveres av fjernvarme og denne kostnaden følger strømprisen. Nå har imidlertid myndighetene besluttet å gi støtte til både private, borettslag og sameier. Dette dekker imidlertid ikke hele økningen, for 2021 ser det ut til at vi vil ha et merforbruk på ca. 100.000,- til strøm- og fyringsutgifter i forhold til budsjett.

  Styret vil følge situasjonen tett i tiden som kommer, og vil komme tilbake til dette ved årsmøtet. I mellomtiden henstilles det til å ha et bevisst forbruk av varme.

 

 1. Årsmøtet 2022
  Styret har startet sitt arbeid med å forberede årsmøtet, dette er planlagt avholdt mandag 14. mars. Tid og sted vil stå i innkallingen.


  Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være meldt styret innen fredag 11. februar, vi gjør oppmerksom på at det kun er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet 

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.

 • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.

 • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte

 

 • Det skal velges ett styremedlem på årsmøtet, forslag til kandidater kan fremmes valgkomiteen som består av Sylvia Olsen og Arne Willy Gustavsenmed vennlig hilsen

 

Stian Gretland
styreleder
Julegrantenning

 • 2021.11.27

JULEGRANTENNING PÅ GAMLE STADION

1.ADVENTSØNDAG - 28.NOVEMBER 2021

 

 

 

På invitasjon fra Gamle Stadion tingsrettsligesameie deltar Fredrikstad Janitsjarskole ved Julegrantenning på tunet på Gamle Stadion søndag 28.november 2021.

 

Fredrikstad Janitsjarskole er et skolekorps som holder til på Trosvik skole. Vi har stor spredning av medlemmer fra 1.klasse til videregående skole.

 

Det serveres gløgg etc. fra kl. 18.00, mens korpset spiller for store og små.

Lysene tennes på vår felles julegran ca. kl. 18.15.

Kanskje kommer julenissen også?

 

VELKOMMEN !

 

Arrangementet er støttet av sameiene på Gamle Stadion.


Bestilling av ladestasjon elbil

 • 2021.09.30

Siste frist i morgen fredag, kan sendes på e-post til sgretland@gmail.com


Referat  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SAMEIET GAMLE STADION 1

 • 2021.09.24

 


Referat ekstraoridnært årsmøte sameiet gamle stadion 1
Tid og sted: torsdag 23 september kl. 18.00 i sameiets garasjekjeller

Dagsorden

 1. Konstituering:

  1.  Valg av møteleder og referent:
   Styrets leder, Stian Juhani Gretland, ble valgt til møtes leder og referent. Astrid Torp og Roar Johansen signerte protokoll i tillegg til Stian Gretland

  2. Det var 18 stemmeberettigede tilstede, i tillegg til to fullmakter, totalt 20 stemmer

 2. Godkjenning av dagsorden

  Vedtak: Møtet anses for lovlig innkalt og dagsorden var godkjent


 3. Ladeinfrastruktur for elbil lading i sameiets garasje
  Informasjonen i innkallingen ble referert og ble forklart formålet med felles infrastruktur, årsmøtet godkjente styrets innstilling.

 4. oppgradering av belysning i garasje
  Bakgrunnen for styrets forslag ble referert i fra innkallingen, i tillegg til garasjen ble det også foreslått at armaturer i felles bod også ble byttet. Årsmøtet godkjente styrets innstilling i tillegg bytte i boder

  Begge tiltakene blir finansiert med sameiets oppsparte midler, dette er varige driftsmidler og blir kostnadsført med avskrivning på fem eller ti år.  Det ekstraordinære årsmøtet ble avsluttet og det ble åpnet for spørsmål og innspill til styret

- Infrastruktur til elbillading og bytte av lysarmaturer vil bli iverksatt i løpet av oktober, det var flere seksjonseiere som meldte seg med ønske om lader på sin plass. Dette vil bli sendt ut i eget bestillingsskjema pr. e-post / sms på samme måte som tidligere.

Har du spørsmål til elbillading kan styrets leder kontaktes. Frist for bestilling av lader er fredag 1. oktober Den enkelte som bestiller blir fakturert 17.500,- av sameiet. Senere bestilling vil gi et tillegg på 1600,- i tillegg til evt. prisstigning- Utekran ble etterspurt reparert, denne virker som den skal. Utelys ble utbedret samme kveld, det vil bli satt ut pærer i fellesbod i kjeller hvis man ønsker å bytte selv.  Bytte av lysrør vi kjelleren vil være historie når nye led-lysarmaturer er på plass


Siste nyheter

Informasjon fra styret juni 2023
Informasjon i fra styret sameiet gamle...


Innkalling til årsmøte 2023
Innkallingen til årsmøtet...


Invitasjon til julegrantenning
Gamle stadion tingsrettslige sameie og...


Informasjon i fra styret
Til seksjonseiere i sameiet Gamle stadion...


Informasjon mai 2022
Årlig kontroll av...