Informasjon i fra styret

Til seksjonseiere i sameiet Gamle stadion 1, 16. september 2022

 

 

  • Ekstraordinære fjernvarme- og strømkostnader 

 

Fjernvarmen levert til sameiet følger prisen på elektrisitet, det skal godt gjøres om man ikke har fått med seg de ekstraordinære strømprisene dette året. Det har i løpet av året kommet ulike støtteordninger for husholdninger som også har kommet sameiet til gode. Til tross for dette og et lavere forbruk enn tidligere år har ikke sameiet budsjettert nok til å dekke disse kostnadene. 

 

For perioden januar-august 2023 har de faktiske kostnadene til fjernvarme vært 244.000,- (budsjett for tilsvarende periode er 183.000,-). 

 

Samme periode har forbrukt strøm blitt redusert med 15-20% reduksjonen er som følge av bytte av lys-armaturer til led. De faktiske strømkostnader til fellesarealene har i fra januar-august 2023 har vært 34.000,- (budsjett 33.000,-).

Det er også montert led-pærer i alle ganger, men vi ser nå på muligheten for justering/ styring av varmekabler ned til garasjen. 

 

For at sameiets egenkapital ikke skal reduseres ytterligger har styre derfor blitt rådet av forretningsfører Fram forvaltning til å kreve inn ekstra innbetaling av seksjonseierne

 

Seksjonseiere varsles derfor om ekstraordinær kapitalinnhenting 4. kvartal
Innbetalingen er delt opp i tre terminer slik at husstanden ikke får en så stor ekstrakostnad samlet, innbetalingen fordeles etter brøk:

Seksjon:

Okt.

 

Nov.

 

Des.

 

Totalt

 

Seksjon 01 leil. A101

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 02 leil. A102

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 03 leil. A103

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 04 leil. A104

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 05 leil. A204

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 06 leil. A203

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 07 leil. A202

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 08 leil. A201

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 09 leil. A301

kr

2017

kr

2 017

kr

2017

kr

6051

Seksjon 10 leil. A302

kr

1476

kr

1476

kr

1476

kr

4429

Seksjon 11 leil. A303

kr

1476

kr

1476

kr

1476

kr

4429

Seksjon 12 leil. A304

kr

2017

kr

2017

kr

2017

kr

6051

Seksjon 13 leil. B101

kr

1847

kr

1847

kr

1847

kr

5541

Seksjon 14 leil. B102

kr

1447

kr

1447

kr

1447

kr

4340

Seksjon 15 leil. B103

kr

1447

kr

1447

kr

1447

kr

4340

Seksjon 16 leil. B104

kr

1847

kr

1847

kr

1847

kr

5541

Seksjon 17 leil. B204

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 18 leil. B203

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 19 leil. B202

kr

1781

kr

1781

kr

1 781

kr

5342

Seksjon 20 leil. B201

kr

1737

kr

1737

kr

1737

kr

5211

Seksjon 21 leil. B301

kr

2017

kr

2 017

kr

2017

kr

6051

Seksjon 22 leil. B302

kr

1476

kr

1476

kr

1476

kr

4429

Seksjon 23 leil. B303

kr

1476

kr

1476

kr

1476

kr

4429

Seksjon 24 leil. B304

kr

2017

kr

2 017

kr

2017

kr

6051 

  • Styring av gulvvarme i leiligheten

 

Styret henstiller samtlige til å være solidariske når det kommer til temperatur i den enkelte leilighet, har du feil på aktuatorer (styringen av varmen i leiligheten) bes det om at dette utbedres. 
 

  • Budsjett 2023

 

Etter styrets oppfatning er det ikke noe som tilsier at strøm- og fjernvarmekostnader vil komme tilbake til 2021-nivå med det første. Dette kombinert med uvanlig høy prisvekst vil medføre at felleskostnadene vil måtte justeres i fra januar 2023, styret vil komme tilbake til dette når disse tallene er klare.


 

  • Ladestasjon for elbil:

 

Leverandøren av elbilladerne ENSTO har den senere tid hatt utfordringer med å levere ladere, tilsvarende har flere andre produsenter. Ensto har nå signalisert at de ikke vil produsere nye ladestasjoner før de kommer med ny modell i 2023. Når i 2023 er høyst usikkert. Har du behov for ladestasjon på din plass, bes det om at du tar kontakt med styret i god tid.

 

 

  • Feiing av garasjen: 

 

Det er flere beboere som har gjort en kjempejobb med å feie garasjeplassene, styret har forespurt flere tilbydere, foreløpig har responsen vært dårlig. JCB som steller fellesarealer i gamle stadion tingsrettslige sameie har tidligere sagt seg villig, vi avventer tilbakemelding på tidspunkt.

Siste nyheter

Informasjon fra styret juni 2023
Informasjon i fra styret sameiet gamle...


Innkalling til årsmøte 2023
Innkallingen til årsmøtet...


Invitasjon til julegrantenning
Gamle stadion tingsrettslige sameie og...


Informasjon i fra styret
Til seksjonseiere i sameiet Gamle stadion...


Informasjon mai 2022
Årlig kontroll av...